GTİP 21.01 / 21.06 (Yenilen Çeşitli Gıda Müstahzarları)

  25
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  21.01Kahve, çay veya Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
  – Kahve hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans ve konsantreler veya kahve olan müstahzarlar:
  2101.11– – Hülasa, esans ve konsantreler:
  2101.11.00.10.00– – – Toz halinde
  2101.11.00.90.00– – – Diğerleri
  2101.12– – Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan müstahzarlar :
  – – – Esası kahve hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar :
  2101.12.92.10.00– – – – Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya % 1,5’dan az katı süt yağı, % 2,5’dan az süt proteinleri, % 5’dan az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’dan az nişasta veya glikoz içerenler
  2101.12.92.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri :
  2101.12.98.10.00– – – – Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya % 1,5’dan az katı süt yağı, % 2,5’dan az süt proteinleri, % 5’dan az sakkaroz veya izoglikoz, %5’dan az nişasta veya glikoz içerenler
  2101.12.98.90.00– – – – Diğerleri
  2101.20– Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya Paraguay çayı olan müstahzarlar :
  – – Hülasa, esans ve konsantreler
  2101.20.20.00.11– – – Çay hülasası
  2101.20.20.00.19– – – Diğerleri
  – – Müstahzarlar:
  2101.20.92.00.00– – – Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olanlar
  2101.20.98.00.00– – – Diğerleri
  2101.30– Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
  – – Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler :
  2101.30.11.00.00– – – Kavrulmuş hindiba
  2101.30.19.00.00– – – Diğerleri
  – – Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan maddelerin hülasa,esans ve konsantreleri:
  2101.30.91.00.00– – – Kavrulmuş hindibadan elde edilenler
  2101.30.99.00.00– – – Diğerleri
  21.02Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları:
  2102.10– Canlı mayalar:
  2102.10.10.00.00– – Kültür mayaları
  – – Ekmekçi mayası:
  2102.10.31.00.00– – – Kuru maya
  2102.10.39.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri :
  2102.10.90.10.00– – – Bira mayası
  2102.10.90.90.00– – – Diğerleri
  2102.20– Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar:
  – – Cansız mayalar:
  – – – Tablet, küp veya benzeri şekillerde veya net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda :
  2102.20.11.10.00– – – – Bira mayası
  2102.20.11.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri :
  2102.20.19.10.00– – – – Bira mayası
  2102.20.19.90.00– – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  2102.20.90.10.00– – – Tek hücreli algler
  2102.20.90.90.00– – – Diğerleri
  2102.30.00.00.00– Hazırlanmış kabartma tozları
  21.03Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:
  2103.10.00.00.00– Soya sosu
  2103.20.00.00.00– Domates ketçapı ve diğer domates sosları
  2103.30– Hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:
  – – Hardal unu ve irmiği
  2103.30.10.00.11– – – Net ağırlığı 1 kg veya daha az olanlar
  2103.30.10.00.12– – – Net ağırlığı 1 kg. dan fazla olanlar
  2103.30.90.00.00– – Hazır hardal
  2103.90– Diğerleri:
  2103.90.10.00.00– – Mango çetnisi (sıvı halde)
  2103.90.30.00.00– – Hacim itibariyle alkol derecesi % 44,2 veya daha fazla fakat % 49,2’yi geçmeyenler, ağırlık olarak % 1,5 – % 6 oranında çantaniye otu (gentiane) baharat ve çeşitli katkı maddeleri ile %4 – %10 arasında şeker içeren ve muhtevası 0,5 litreyi geçmeyen kaplarda bulunan aromatik lezzet verici müstahzarlar
  – – Diğerleri
  2103.90.90.00.11– – – Acı biber sosu
  2103.90.90.00.12– – – Çemen
  2103.90.90.00.13– – – Harissa sosu
  2103.90.90.00.18– – – Diğerleri
  21.04Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homo jenize gıda müstahzarları:
  2104.10– Çorbalar, et suları ve müstahzarları :
  2104.10.00.00.11– – Et suyu tabletleri
  2104.10.00.00.12– – Çorbalar
  2104.10.00.00.19– – Diğerleri
  2104.20.00.00.00– Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
  2105.00Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin):
  – Katı süt yağı içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 3 ‘ten az katı süt yağı içerenler:
  2105.00.10.10.00– – Kakao içerenler
  2105.00.10.90.00– – Diğerleri
  – Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı:
  – – % 3 veya daha fazla, fakat % 7’den az olanlar:
  2105.00.91.10.00– – – Kakao içerenler
  2105.00.91.90.00– – – Diğerleri
  – – % 7 veya daha fazla olanlar:
  2105.00.99.10.00– – – Kakao içerenler
  2105.00.99.90.00– – – Diğerleri
  21.06Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları:
  2106.10– Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler:
  – – Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5 ‘ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler
  2106.10.20.00.11– – – Diyet mamaları
  2106.10.20.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  2106.10.80.00.11– – – Diyet mamaları
  2106.10.80.00.19– – – Diğerleri
  2106.90– Diğerleri:
  2106.90.20.00.00– – Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren maddeler esaslı olanlar hariç)
  – – Aromalandırılmış veya renklendirilmiş şeker şurupları:
  2106.90.30.00.00– – – İzoglikoz şurupları
  – – – Diğerleri:
  2106.90.51.00.00– – – – Laktoz şurubu
  2106.90.55.00.00– – – – Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu
  2106.90.59.00.00– – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  2106.90.92.00.00– – – Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5 ‘ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler
  – – – Diğerleri
  2106.90.98.00.12– – – – Koko tozu
  2106.90.98.00.13– – – – Koku komprimeleri
  2106.90.98.00.14– – – – Jöleler
  2106.90.98.00.15– – – – Emülgatörler
  2106.90.98.00.16– – – – Diyet mamaları
  2106.90.98.00.19– – – – Diğerleri
  image_pdfimage_print