Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 162

19.12.2019 Tarihli 30983 Sayılı Resmi Gazete
MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri listesine aşağıdaki satırlar eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Habur Gümrük Müdürlüğü

Habur

Plastik ve Kağıt Atık

Ünye Gümrük Müdürlüğü

Ünye

Kırpılmış Atık Lastik

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2013

28542

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2015

29250

 

image_pdfimage_print