Search
Close this search box.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)

Kaydet
Kapat

23.08.2022 Tarihli 31932 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 188)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güneş paneli ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) “Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ankara Gümrük Müdürlüğü

2

Balıkesir Gümrük Müdürlüğü (Ek: RG-19.11.2023-32374)

3

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

4

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

5

Konya Gümrük Müdürlüğü

6

Samsun Gümrük Müdürlüğü

(2) ancak

a) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen

b) 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen, bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

3) Serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresinde Türk menşeli olduğu belirlenen bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük  müdürlüklerinden gerçekleştirebilir.

Yetki

MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top