Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 97 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 158

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 97 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 158

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 97)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 158)

20.03.2019 Tarihli 30720 Sayılı Resmi Gazete
MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

20
Kırşehir Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi 4/9/2012 Sayısı 28401
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi 11/11/2015 Sayısı 29529

image_pdfimage_print