20.03.2019 Tarihli 30720 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 97)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 158)

MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

20 Kırşehir Gümrük Müdürlüğü

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2012

28401

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/11/2015

29529

Resmi Gazete İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.