25.01.2022 Tarihli 31730 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:103)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 185)

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:103)nin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tabloya (3) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

4 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2013

28542

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2014

28931

2-

20/5/2018

30426

3-

27/11/2018

30608

4-

9/6/2020

31150

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

 


 

(1) Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği Kapsamı (Cep Telefonu Hariç) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Sadece Aşağıda Belirtilen Gümrük Müdürlüklerinden Yapılır.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Muratbey Gümrük Müdürlüğü
4 Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
5 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
6 Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
7 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
8 İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
9 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
10 Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
11 İzmir Gümrük Müdürlüğü
12 Gebze Gümrük Müdürlüğü
13 Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
14 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 


 

(2) Motorlu Kara Taşıtı İmalatçısı Firmalar, Motorlu Kara Taşıtı İmalatında Kullanılmaya Mahsus Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini, Bu Eşyaların Geldiği Yer Gümrük Müdürlüklerinden Yapabilirler.

(3) Cep Telefonlarının Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Sadece Aşağıda Belirtilen Gümrük Müdürlüklerinden Yapılır.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Ankara Gümrük Müdürlüğü
2 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
3 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
4 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
5 Manisa Gümrük Müdürlüğü
6 Mersin Gümrük Müdürlüğü
7 Muratbey Gümrük Müdürlüğü