25.01.2022 Tarihli 31730 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:90)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 182)

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

13 Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2012

28225

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/7/2012

28364

2-

3/10/2013

28784

3-

3/10/2014

29138

4-

17/6/2015

29389

5-

26/2/2016

29636

6-

27/11/2018

30608

7-

4/12/2021

31679

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız


Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Olmayan 94.01, 94.02, 94.03, 9404.10, 9404.21 ve 94.4.29 (Tıpta, Cerrahide, Diş Hekimliğinde, Veterinerlikte Kullanılan Mobilyalar) Tarife Pozisyonlarında Yer Alan Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Olan Gümrük Müdürlüklerinin Güncel Tam Listesi

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
     1 Aksaray Gümrük Müdürlüğü
     2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
     3 Antalya Gümrük Müdürlüğü
     4 Bolu Gümrük Müdürlüğü
     5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
     6 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
     7 Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
     8 Giresun Gümrük Müdürlüğü
     9 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
    10 Konya Gümrük Müdürlüğü
    11 Sakarya Gümrük Müdürlüğü
    12 Trabzon Gümrük Müdürlüğü
    13 Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü