Search
Close this search box.

Gümrük Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

Kaydet
Kapat

04.12.2021 Tarihli 31679 Sayılı Resmi Gazete İle Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nde Yapılan Önemli Tebliğ Değişiklikleri


Birleşik Krallık Menşeli Bazı Eşyalar İçinde İhtisas Gümrüğü Uygulamasına Muafiyet Uygulanacak.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Tebliğler İle AB Menşeli Eşyaya Tanınan İhtisas
Gümrüğünden Muafiyet Uygulaması Vardı. 04.12. 2021 Tarihli 31679 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Tebliğlerinde Yapılan Değişikliklerle Birleşik Krallık Menşeli Bazı Eşyalar İçin de İhtisas Gümrüğü Uygulamasına Muafiyet Uygulanabilecek.

Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Tebliğler İle Birleşik Krallık Menşeli Olan Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Eşyanın Getirildiği Yetkili Gümrük İdarelerinde Yapılabilecek.


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90) Mobilya İhtisas

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 172)

GTİP 94.01 (GTİP 9401.30, GTİP 9401.90 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya hariç), GTİP 94.02 ile GTİP 94.03 (GTİP 9403.10 ve GTİP 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile GTİP 9403.60.30.00.00 pozisyon olan eşya hariç) GTİP 9404.10, GTİP 9404.21 ve GTİP 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92) Çakmak İhtisas

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 173)

GTİP 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç)” isimli eşya


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93) Halı İhtisas

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 174)

GTİP 5701.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı) GTİP 5701.90.90.90.11, GTİP 5701.90.10.00.12, GTİP 5701.90.90.90.21, GTİP 5701.90.10.00.13, GTİP 5702.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı) GTİP 5701.90.10.00.19, GTİP 5702.31.10.00.00, GTİP 5701.90.10.00.21, GTİP 5702.31.80.00.00, GTİP 5701.90.10.00.29, GTİP 5702.39.00.00.99, GTİP 5701.90.10.00.31, GTİP 5702.41.10.00.00, GTİP
5701.90.10.00.41, GTİP 5702.41.90.00.00, GTİP 5701.90.90.10.11, GTİP 5702.49.00.90.19,


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) Deri ve Deriden Mamul Eşya ve Ayakkabı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 175)

GTİP 41 inci fasıl (41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç) yer alan işlenmiş deri GTİP 4201.00.00.00.00, GTİP 4203.10, GTİP 4202.11.10.00.11, GTİP 4203.21.00.00.11, GTİP 4202.11.10.00.12, GTİP 4203.21.00.00.12, GTİP 4202.11.90.00.11, GTİP 4203.29.10.00.11, GTİP 4202.11.90.00.12, GTİP 4203.29.10.00.12, GTİP 4202.21.00.00.00, GTİP 4203.29.90.00.00, GTİP 4202.31.00.00.00, GTİP 4203.30.00.00.11, GTİP 4202.91.10.00.11, GTİP 4203.30.00.00.12, GTİP 4202.91.10.00.12, GTİP 64 üncü fasılda yer alan eşya


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97) Düz Camlar

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 176)

GTİP 70.04 ile GTİP 70.05 tarife pozisyonlarında (alt pozisyonlar dahil, GTİP 7005.30.00.00.00 hariç) Düz Cam


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102) Pil ve Akümülatör

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 177)

• Pil ve Akümülatör İthalinde İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirmek Amacıyla Kurulmuş Bulunan Vakıflar İle Sermayesinin Yarısından Fazlası Bu Vakıflara Ait Olan Şirket ve Müesseseler Tarafından Getirilen Pil Ve Akümülatörlerin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri, Eşyanın Getirildiği Yetkili Gümrük Müdürlüğünden de Yapılabilecek.

• Otomotiv Sanayiinde Faaliyet Gösteren Firmalarca Otomotiv İmalat ve Montajında
Kullanılmak Üzere Getirilen Tebliğ Kapsamındaki Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Hali Hazırda Yetkili Olan Gümrük Müdürlüklerinin Yanı Sıra Aşağıda Belirtilen Gümrük Müdürlüklerinden de Yapılabilecek.

Aksaray Gümrük Müdürlüğü
Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü (Sadece Demir Yoluyla Gelen Eşya İçin)
İzmit Gümrük Müdürlüğü
Yalova Gümrük Müdürlüğü


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) Tekstil

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 178)

  • En Az 500 İşçi İstihdam Eden ve Ödenmiş Sermayesi 2.000.000 (İki Milyon) TL Olan Şirketler İçin Gelen Tekstil Eşyası
  • Gümrük İdarelerince Düzenlenen Dahilde İşleme İzni Kapsamında İthali Yapılan Tekstil
    Eşyasında İhtisas Uygulaması – Madde 6
  • Menşe Beyanı İle Tevsik Edilmek Kaydıyla Birleşik Krallık ’tan Tekstil ve Konfeksiyon Ana
    Maddeleri İthalatının Tüm Gümrük Müdürlüklerinden


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) Oyuncak

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 179)

  • Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği Kapsamı Eşya

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166) Kozmetik

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 180)

Birleşik Krallık Menşeli Eşya Kozmetik İhtisas Gümrüğü Uygulamasından ( GTİP 33.01 ila 33.07) ve (GTİP 34.01 ila 34.07) Muaf Tutulmuştur. Kozmetik İhtisas Uygulamasına Tabi Eşyanın İthalinin Yapılabileceği Yetkili Gümrük İdare Listesine Aşağıda Belirtilen Gümrük Müdürlükleri Eklenmiştir.

Derince Gümrük Müdürlüğü
Esenboğa Gümrük Müdürlüğü


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top