Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

17.10.2020 Tarihli 31277 Sayılı Resmi Gazete 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)
(SERİ NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 32)

MADDE 1 – 4/11/2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nin ekindeki tabloda yer alan “3904 69 80” Kombine Nomanklatür kodlu satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/11/2011

28105

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print