Search
Close this search box.

Gümrük İşlemlerinde Süre Aşımlarına İlişkin Duyuru

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu : Gümrük İşlemlerinde Süre Aşımlarına İlişkin Duyuru

Yaşanmakta olan süreçte firmaların gümrük mevzuatında yer alan bazı süre yükümlüklerine uyamamaları nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak Bakanlığımız tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda;

Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonu, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirlenmiştir. Böylece, sürelere uyulamamasından kaynaklı yaptırımlara maruz kalınması söz konusu olmayacaktır.

Gümrük idaresine sunulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutuluncaya kadarki bekleme sürelerine ilişkin uzatım taleplerinin mücbir sebep olarak değerlendirilebileceğine yönelik talimat verilmiştir. Bu sayede, söz konusu eşyanın tasfiyelik hale gelmesi engellenerek ticaret erbabına kolaylık sağlanmıştır.

Yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen tüm transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması sağlanmıştır.

Kaynak: www.ticaret.gov.tr

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top