Search
Close this search box.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (Ek Form)

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.03
Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Eki Formlar

10.03.2020/53083970
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 21/02/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklik ile güncellenen Ek-2 ile Yönetmeliğe eklenen Ek-24 ve Ek-29 formlarına ilişkin yazılımsal iyileştirmeler yapılmış olup söz konusu formlara Bakanlığımız resmi internet sayfasında yer alan; “https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu statusu/belgeler ” adresinden erişilebilmektedir.

Başvuruların hızla değerlendirilebilmesini teminen yalnızca belirtilen adresten temin edilecek formların kullanılması önem arz etmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız internet ana sayfasında AEO-YYS başlığı altında https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu statusu/21-02-2020-tarihli-yonetmelik-degisikligi adresinde son değişikliklere ilişkin hem detaylı hem de özet bilgilere yer verilmiş olup aynı sayfada yer alan “soru, görüş ve öneri formu” vasıtasıyla Genel Müdürlüğümüze iletilen sorular, benzer konuda yoğunlukla sorulanlara yahut daha basit şekilde açıklanmasının fayda sağlayacağı değerlendirilenlere öncelik verilmek suretiyle, sıkça sorulan sorular başlığı altında tüm paydaşlara açık ve şeffaf biçimde düzenli olarak cevaplanmaktadır.

Bu itibarla, sektörün bilgilendirilmesini teminen üyelerinize gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı
Yased Uluslararası Yatırımcılar Derneği
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirler Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top