Search
Close this search box.

Gümrük Kabahatlerinde İçtima Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-663.05[GGM-İR3751]-00060704082
Konu : Gümrük Kabahatlerinde İçtima

18.01.2021 / 60704082
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Kanununun 234 ile 235 inci maddelerine konu yaptırımların birlikte uygulanıp uygulanmayacağı hususunda taşra idarelerince tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 05.01.2021 tarihli ve 60361071 sayılı yazısında; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15/1 inci maddesi hükmünden bahisle, serbest dolaşıma giriş beyanının hem 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-(b) maddesini hem de 235/1-(c) maddesini ihlal ettiği hallerde yükümlünün, bu ihlaller için belirlenen idari para cezalarından en ağır olanı ile cezalandırılmasının, öte yandan, Kanunun 235/4-(c) bendinde idari para cezasından farklı bir yaptırım belirlendiğinden, bu yaptırımın da (şartlar oluşmuşsa) ayrıca uygulanmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün yukarıda belirtilen görüşü doğrultusunda işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top