Search
Close this search box.

Gümrük Kanunu Değişikliği 15.03.2022

Kaydet
Kapat

Gümrük Kanununda Yapılan Değişiklik Hakkında

15.03.2022 Tarihli 31779 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 5303 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” Yürürlüğe Girmiştir.

Bu Karara İstinaden Özetle;

  • Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyaya maktu vergi uygulanırken, yeni düzenleme ile bu tutar 150 Avro olarak belirlenmiştir.
  • Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden maktu vergi uygulaması getirilmiştir.
  • Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşyanın, diğer ülkelerden gelmesi durumunda maktu vergi oranı % 20 iken bu oran yeni düzenleme ile % 30 olarak belirlenmiştir.
  • İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşya kapsamında, yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller eklenmiştir.
  • Bu materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi adına gönderilmesi gerekmektedir.
  • Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz hükmü getirilmiştir.

Resmi Gazetede Yayımlanan Değişikliği Görmek İçin Link’e Tıklayınız


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top