image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-045.02
Konu : Gümrük Müşavir Yardımcılarının
Bilgilerinin YGMS’ye Girilmesi

DAĞITIM YERLERİNE

10.09.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin; “Gümrük müşavir yardımcısı çalıştırma” başlıklı 20 nci maddesi “(1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının bilgileri işe başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde sisteme kaydedilir.” hükmünü, “Cezai hükümler” başlıklı 24 ncü maddesinin (e) fıkrası ise “20 nci maddeye aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.” hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, belirtilen kayıt işleminin yapılabilmesine yönelik olarak YGMS üzerinde sistemsel güncellemeler devam etmekte olup, güncelleme çalışmaları tamamlanana kadar bir işlem yapılmaması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Savaş MALKOÇ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Bilgi:
Tüm Gümrük Müşavirlik Dernekleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print