Search
Close this search box.

Gümrük Tahakkuklarının Tahsilatı Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı: 64128782-719-E269703
Konu: Gümrük Tahakkuklarının Tahsilatı

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi, merkezi mali sistemler ile farklı kurumların sorumluluğu altında yer alan mevcut bilişim sistemlerinin, birlikte çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda entegre edilerek kurumların kendi sorumlulukları altında yer alan bilişim sistemleri ile verimli çalışacak bütünleşik bir mimari yapı oluşturulması hedeflenmekte olup, bu kapsamda Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemimizde geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı, Kamu Bankaları ve Kamu Katılım Bankaları arasında e-tahsilat uygulaması ile ortak pos uygulaması geliştirilmiştir. Söz konusu uygulamalar ile gümrük gelirlerinin tahsili anılan Bankaların tahsilat kanalları (internetten ödeme, mobil ödeme, banka veznesi) ve muhasebe birimlerince ortak pos uygulamasıyla yapılabilecektir.

Gümrük gelirlerinin tahsil edilmesine ilişkin 27.04.2020 tarihi itibari ile Ankara Gümrük Saymanlık Müdürlüğü, Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğü ve Esenboğa Gümrük Saymanlık Müdürlüklerinde pilot uygulamaya başlanılmış Olup, anılan muhasebe birimlerinde sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlediği gözlemlenmiştir.

Bu çerçevede, pilot muhasebe birimlerinde işletilen uygulamalar, 01.06.2020 tarihi itibariyle gümrük işlemi yapan tüm muhasebe birimlerine yaygınlaştırılacaktır.

01.06 0020 tarihi itibarı ile;

1) Muhasebe birimlerinde yer alan Gümkart uygulaması kaldırılacaktır. Gümrük tahakkuklarına ilişkin tüm tahsilatlar anılan Bankaların ödeme kanalları (internetten Ödeme, mobil ödeme, banka veznesi) üzerinden e-tahsilat aracılığıyla, ya da muhasebe birimlerince ortak pos veya kasa aracılığıyla yapılacaktır.

2) Gümrük gelirlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı sisteminden iletilecek tahakkuklar otomatik olarak Alacak işlemleri Menüsüne ve aynı zamanda Muhasebe işlemleri/Ön Muhasebe işlemleri menüsüne düşecek ve buradan yevmiyeleştirilecektir.

3) Bankalarca tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Biriminin hesaplarına aktarılacak olup, tahsil edilen gümrük gelirlerinin aktarılması için muhasebe birimleri adına banka şubeleri nezdinde açılmış olan tüm hesaplar kapatılacaktır.

4) Bankalardan tahsilat yapılması durumunda tahsilata ilişkin otomatik olarak muhasebe kayıtları Muhasebe işlemleri/Ön Muhasebe işlemleri menüsüne düşecek ve buradan yevmiyeleştirilecektir.

5) Gümkart uygulamasının kaldırılması sebebiyle hali hazırda kullanılan gümkart pos cihazları da bu tarihten itibaren kullanılmayacaktır. Bu pos cihazları muhasebe birimleri tarafından ilgili Vakıfbank şubelerine teslim edilecektir.

6) Muhasebe birimlerine gerekli sayıda ortak pos cihazı merkezden gönderilecektir.

7) Gümrük gelirlerinin tahakkuklu olarak tahsilatına ilişkin süreç ve oluşacak muhasebe kayıtları hakkında detaylı bilgi sistemde duyuru olarak paylaşılacaktır.

Geçiş sürecinde işlemlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için yukarıda belirtilen konuların gümrük işlemi yapan muhasebe birimlerine duyurulması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yunus ELİTAŞ
Genel Müdür V.

Dağıtım:
81 il Valiliği (Defterdarlık)ne

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top