Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

15.04.2020 Tarihli 31100 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2407
Ekli “Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
14 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

GÜMRÜK UZLAŞMA KOMİSYONU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETE İLİŞKİN
ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE I- 8/10/2012 tarihli ve 2012/3801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fikrasında yer alan “ticaret” ibareleri “dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Esasların eki Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
CETVEL

  1. Bakan Yardımcısı – Genel Müdür – Rehberlik ve Tefti Başkanı                                             15.000.-
  2. Genel Müdür Yardımcısı -Daire Başkanı – Gümrük ve Dış Ticaret Böl Müdürü                13.000.-
  3. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı – Gümrük Müdürü – Şube Müdürü        2.000.-
  4. Gümrük Müdür Yardımcısı – Şef – Muayene Memuru                                                               1.500.-

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Esasları Ticaret Bakanı yürütür.
Resmi Gazete İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print