T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-111.01-00067504823
Konu : 93/4002 Sayılı BKK / Ek Mali Yükümlülük Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

     Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinin “2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” ve “2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına Dair Karar” gereği ek mali yükümlülük uygulamasından muaf olup olmadığı konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

İthalat Genel Müdürlüğüne muhatap 04.08.2021 tarihli ve 00066001151 sayılı yazımız ile konuyla ilgili görüşleri istenmiştir.

Cevaben alınan 17.08.2021 tarihli ve 00066394532 sayılı ekli yazıda; 2018/11799 sayılı “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” ile 2018/11973 sayılı “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına Dair Karar” kapsamında, bu kararlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirtilen ülkeler menşeli eşyalar için “ek mali yükümlülük” tahsilatının öngörülmüş olduğu, 93/4002 sayılı Kararın uygulanmasına matuf herhangi bir afta yer vermediği, bu itibarla, 93/4002 sayılı Karar kapsamında olduğu Sağlık Bakanlığınca değerlendirilecek eşyanın ithalatında 2018/11799 ile 2018/11973 sayılı Kararlar kapsamında ek mali yükümlülük tahsilatının öngörülmüş olması halinde, bu ek mali yükümlülüğün tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgi edilmesini ve söz konusu yazı çerçevesinde gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikBirleşik Krallık ve İrlanda Uygunluk Değerlendirme İşareti
Sonraki İçerikE-Döviz Alım Satım Belgesi Teknik Kılavuzu