image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-180.03-00068981689
Konu : Form A – Avrasya Ekonomik Birliği

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 12.10.2021 tarihli ve 68110039 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda; Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından tanınan ve ülkemizin ihracatta ekli listede yer alan ürünlerde tercihli tarifeden faydalanmasını sağlayan tek taraflı taviz uygulamasına 12 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun 05.03.2021 tarihli ve 17 no’lu Konsey Kararı uyarınca son verildiği; bu çerçevede Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan Form A belgesinden kaynaklanan avantajın ortadan kalkacağı ifade edilmişti.

Bu çerçevede, AEB’nin söz konusu kararı AEB’ye üye olan tüm ülkeler bakımından geçerli olup, anılan tarihten itibaren ülkemizde Form A belgesi düzenlenmesi söz konusu ülkelerde tercihli tarifeden yararlanılmasını sağlamayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print