T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı  : E-73421605-155.99
Konu : Ek Tahakkuk Kayıtlarının Ödenmesi
19.10.2021/68263793
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, işlemleri devam etmekte olan beyannameler için BİLGE Sistemi Muhasebe Modülünde fark tahakkuka ilişkin kayıt oluşturulması halinde, söz konusu tahakkuklar ile beyannamede oluşan diğer tahakkukların beyanname numarası ile ilişki kurulmak suretiyle ödenmesi halinde beyanname başkaca bir işleme gerek kalmaksızın nihai statüye gelmektedir.
Ancak, Genel Müdürlüğümüzce Bölge Müdürlüklerine intikal eden bazı yazılar konusu beyannameler incelendiğinde, Muhasebe Modülünde fark tahakkukun oluştuğu, söz konusu fark tahakkuk kayıtlarının Tahsilat Takip Programından da ek tahakkuk düzenlenmek suretiyle oluşturulup ödendiği ve bu ödemelerin BİLGE Sistemi Muhasebe Modülüne yansımaması nedeniyle beyannamelerin açık konumda kaldığının anlaşılmıştır.
Bu itibarla, henüz işlemleri tamamlanmamış beyannameler için fark tahakkukların Gümrük Vergileri Tahakkuk Kararı konulu 2018/8 sayılı Genelge uyarınca oluşturulması ve fark tahakkuk kayıtlarının BİLGE Sistemi üzerinden beyanname numarası ile ilişkilendirilmek suretiyle ödenmesi gerekmekte olup fark tahakkuklar için Tahsilat Takip Programına kayıt girilmesine gerek bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin bağlantımız Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.