T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-180.05-00068110039
Konu : Form A – Avrasya Ekonomik Birliği

12.10.2021 / 68110039
DAĞITIM YERLERİNE

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.10.2021 tarihli ve 68079645 sayılı yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıdan bahisle, daha önce ülkemizin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından gelişmekte olan ülkeler statüsünde kabul edildiği ve muhtelif ürünlerin Rusya Federasyonu ve diğer AEB ülkelerine ithalatındaki gümrük vergilerinin %25’i oranında indirim yapılmak suretiyle ithalatta tercihli rejimden (GTS) yararlandırıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu yazıda devamla, Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun 05.03.2021 tarihli ve 17 no.lu Konsey Kararı uyarınca;

– Gelişmekte olan Ülke Listesinde bulunan 103 ülkeden aralarında ülkemizin de bulunduğu 75 ülkenin GTS kapsamı dışına çıkarılmasına,

– En Az Gelişmiş Ülke Listesinde yer alan 50 ülkeden ise 2 ülkenin söz konusu GTS listesinden çıkarılmasına (1 ülke Gelişmekte olan Ülke Listesine dahil edilmiştir.) karar verildiği ve söz konusu kararın 12.10.2021 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacağı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda son olarak, işbu Kararın uygulamaya konulması ile birlikte Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan FORM A belgesinden kaynaklanan avantajın ortadan kalkacağı dile getirilmektedir. Öte yandan, GTS’den faydalanan ürün listesi de ilişikte sunulmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Ek: 1 adet liste

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.