image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-20117910-102.99-
Konu : Özet Beyan Fazlalık Takibatı

19.10.2021 / 68143907
DAĞITIM YERLERİNE

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Emrah NARİNÇ tarafından düzenlenen 08.07.2021 günlü A185-B/05 sayılı Teftiş Raporunun “IV- SONUÇ” kısmında “dökme gelen eşyada özet beyan fazlalık takibatı gerektirmeyen menşe şahadetnamesinin kapsamadığı fazlalıklara ilişkin ne şekilde işlem yapılması gerektiğine yönelik olarak ilgili Genel Müdürlükçe de bir değerlendirmenin yapılması ve gümrük idarelerinin bu kapsamda talimatlandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmektedir.

Dökme gelen eşyada özet beyan fazlalık takibatı gerektirmeyen fazlalık kısım ile ilgili olarak gümrüğe sunulan menşe şahadetnamesinin söz konusu fazlalık kısmı da kapsadığı ve fazlalık kısmın menşeinin dökme eşyanın menşei ile aynı olduğu varsayılarak işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print