image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-161.99-00069190403
Konu : YKTS Sistemi

17.10.2021 / 69190403
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi : a) 19.10.2021 tarihli ve 3893 sayılı yazınız
b) 02.11.2021 tarihli ve 4183 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği’nin 3 üncü maddesinde elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişi veya temsilcilerinin kayıt ve onay işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği düzenlenmiştir.

Buna göre, elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişiler hesabına işlem yapmaya yetkili temsilcilerin T.C. Kimlik Numaraları, elektronik posta adresleri, her bir temsilci için temsil yetkisinin başlangıç ve bitiş tarihleri, temsil türü, vekâletname tarihi, vekâletname sayısı, varsa müşavirlik şirketinin vergi numarası ve ünvanı sisteme kaydedilip yalnızca sisteme girilen bilgilerin onaylanması için herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulması gerekmekte olup gümrük idaresince yalnızca onay işlemi gerçekleştirilmektedir.

YKTS kaynaklı gümrük idarelerinde işleyişin yavaşlamasının engellenmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen Genel Müdürlüğümüze iletilen talepler doğrultusunda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede, gümrük idarelerince gerçekleştirilen onay işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik olarak YKTS’de “Firma-Vekâlet Onay/Reddet” sekmesinde seçilen kayıtların önüne seçme kutucuklarının eklenmesi ve her sayfada bulunan görüntülenen kayıt sayısının 5’ten 10’a çıkarılması ile “Vekâlet Güncelleme /Süre Uzatımı/İptal” sekmesinde “dolaylı vekâletleri seç” butonunun yanına temsil türü belirtilmeyen kayıtların da toplu olarak onaylama işleminin yapılabilmesi için sistemsel düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer taraftan, gümrük idarelerinde vekâlet onay işlemine ilişkin sorun yaşanan konu ve gümrük idarelerine ilişkin somut bilgi verilmesi halinde konunun yeniden değerlendirilerek çözüm üretilmesi mümkün olacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print