image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-87375112-305.20
Konu : Gümrüklerde Nakit Kontrolleri

16.12.2021 / 70112854
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 18.05.2016 tarihli ve E87375112-010.06.99-00016091719 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı 2016/1 sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesinde yer alan 3.000 TL’lik tutarın her yılın başından geçerli olmak üzere 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun‘un 28’inci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağı (ve hesaplamalarda on Yeni Türk Lirasına kadar olan tutarların dikkate alınmayacağı) hususu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yeniden değerleme oranı; 27.11.2020 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde % 36,20 (yüzde otuzaltı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş olup, Genelge’de yer alan 3.000,00 TL’lik tutar, 2021 yılı için 5.880,00 TL iken 2022 yılında 8.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Önder Şafak TONGAL
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız

image_pdfimage_print