AB Mevzuat   

Araba fiyatlarını etkileyecek olan güncel otomobil vergi oranları, ÖTV matrahında yapılan yeni düzenleme ile 24.11.2022 Tarihli Resmi Gazetede ” 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417)  kararı ile yayımlandı.


ÖTV Oranları Nasıl Değişti?

ÖTV indirimleri araç modellerinin matrahına göre belirlenmektedir. 2022 ÖTV indirimleri için yapılan en önemli değişim, vergi dilimlerinin değişmesidir. Önceki yıllarda üç vergi dilimi üzerinden ÖTV hesaplamaları yapılmaktaydı. Fakat yeni bir düzenleme ile vergi dilimi beşe çıkarılmıştır. Yani yüzde 60 ve yüzde 70’lik vergi dilimleri eklenmiştir.


 ÖTV Muafiyeti Hakkında 

ÖTV muafiyeti özel bazı durumlarda uygulanmaktadır. Bu durumlar, engelli raporuna sahip olmaktır. Ancak bu durum da engellilik yüzdesine göre değişkenlik göstermektedir. Ya ÖTV indirimi yapılır ya da tamamen ÖTV’den muaf olunur. Ek olarak, engelli ÖTV’den muaf olmasının da bir limiti vardır. Yani maksimum 450 bin 500 TL’dir. Bir diğer muaf olma durumu ise gazi veya şehit yakını olmaktır. Bunun için ise şehit yakınlarının sosyal güvenlik kurumundan şehitlik belgesi almalıdır. Gaziler ise engelli raporu almalıdır. Bu durumda ÖTV’den muaf olmak için herhangi bir limit yoktur. Tek bir şart vardır. O da motor hacminin 1600 cm3’ü aşmamasıdır.


ÖTV ve MTV Arasındaki Fark Nedir?

Özel tüketim vergisi (ÖTV), 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında araç satın alırken oluşan vergidir. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ise 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Kanunu uyarınca yıllık olarak tahakkuk eden bir vergi türüdür.


Araçlarda ÖTV İndirimi Uygulaması Ne Zaman Sona Erdi?

1600 cc ve altındaki araçlar için bir dönem uygulanmış olan ÖTV indirimi, 2019 yılının sonunda bitmiştir.


Sıfır Araçlarda ÖTV İndirimi Var mı?

Sıfır araçlara özel bir ÖTV indirimi bulunmuyor, tüm araçlar için ÖTV kalemleri 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli II nolu listedeki oranlarla belirleniyor.


Yeni ÖTV Oranları Ne Zaman Geçerli?

Yeni ÖTV oranları 13.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir. ÖTV oranlarındaki en son değişiklik 12 Ocak 2022 tarihli ve 5096 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca yapılmış ve 13 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Yeni ÖTV İndirimi Hangi Araçlarda Geçerlidir?

28.11.2022 itibarıyla ticari araçlarda herhangi bir ÖTV indirimi bulunmamaktadır.


Ticari Araçlarda ÖTV İndirimi Ne Kadardır?

28.11.2022 itibarıyla ticari araçlarda herhangi bir ÖTV indirimi bulunmamaktadır.


Elektrikli Araç Alımlarında ÖTV Kazanç Oranları Nedir?

Konvansiyonel motorlu araçlarda ÖTV oranı en düşük %45 en yüksek ise %220 olurken, elektrikli araçların ÖTV oranları en düşük %10 ve en yüksek %60 olarak uygulanır. Bu doğrultuda alt segment bir elektrikli araç ile muadili konvansiyonel motorlu araç arasında ortalama %30’luk bir indirim, üst segment bir elektrik araç ile muadili konvansiyonel motorlu araç arasında ise yaklaşık %50’lik bir kazanç ortaya çıkar.


Engelli Bireyler Nasıl ÖTV’siz Araç Satın Alabilir?

Engelli bireyler için 2 farklı şekilde ÖTV’siz araç satın alma imkanı vardır. %40 ile %90 arası engelli olanlar ÖTV indirimi ile araç satın alabilir ancak H sınıfı ehliyete ve özel aksamlı araca sahip olmaları gerekmektedir. %40 ile %90 arasında engeli bulunanlar ÖTV indirimi ile alınan araçları sadece kendileri kullanabilir. %90’ın üzerinde engeli olanlar ise ÖTV’den muaftır ve kişinin birinci dereceden üçüncü dereceye kadar yakınları ÖTV’siz satın alınan araçları kullanabilir.


2022 Yılı Araç ÖTV ve KDV Oranları Hesaplama

Motorlu araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) motor hacmi ve satış fiyatına göre değişiklik gösterirken, Katma Değer Vergisi (KDV) ise tüm motorlu taşıtlar için istisnalar dışı %18’dir ve KDV, ÖTV’li tutar üzerinden hesaplanır. En güncel ÖTV oranları 13 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5096 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca belirlenmiştir. 24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6417 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖTV matrahları güncellenmiştir.


Gazi ve Şehit Yakınları Nasıl ÖTV’siz Araç Alabilir?

13.10.2016 tarih ve 29856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 1. maddesi uyarınca “Hayatını Kaybetmiş Harp ve Vazife Malullerinin Yakınlarının Taşıt Alımlarında İstisna” hükmüne göre şehitlerin eş ve çocuklarından birisi, eş veya çocuğu yoksa anne veya babasından birisinin bir defaya mahsus olarak araç alımlarında ÖTV muafiyeti vardır.


Elektrikli Motoru da Olan (Hibrit) Araçların ÖTV Oranları

Hibrit (mevzuatta geçtiği şekliyle elektrik motoru da olan) araçların ÖTV oranları aşağıdaki şekildedir.

  • Elektrik motoru gücü 50kW’nın, konvansiyonel motor gücü 1800 m3’ün altında olup ÖTV matrahı 130 bin TL altında olanlar için %45
  • Elektrik motoru gücü 50kW’nın, konvansiyonel motor gücü 1800 m3’ün altında olup ÖTV matrahı 130 bin TL ile 210 bin TL arasında olanlar için %50
  • Elektrik motoru gücü 50kW’nın, konvansiyonel motor gücü 1800 m3’ün altında olup ÖTV matrahı 210 bin TL’yi aşanlar için %80
  • Elektrik motoru gücü 100kW’nın üstünde, konvansiyonel motor gücü 2500 m3’ün altında olup ÖTV matrahı 170 bin TL’nin altında olanlar için %130
  • Elektrik motoru gücü 100kW’nın üstünde, konvansiyonel motor gücü 2500 m3’ün altında olup ÖTV matrahı 170 bin TL’nin üstünde olanlar için %150
  • Hem Elektrik motoru gücü 100kW’nın üstünde, hem de konvansiyonel motor gücü 2500 m3’ün üstünde olanlar %220

Elektrikli Araçların ÖTV Oranları

Yük taşıma haricinde kullanılan binek otomobil tipi elektrikli araçların ÖTV oranları aşağıdaki gibidir.

  • Motor gücü 85kW’ı geçmeyenler için %10
  • Motor gücü 85kW ile 120kW arasında olanlar için %25
  • Motor gücü 120kW üstünde olanlar için %60

Engelli Raporu ile Araç Satın Alımında ÖTV İndirimi Nasıl Hesaplanır?

%90 ve üzerinde engeli olan kişiler için ÖTV indirimi, anahtar teslim bedeli 1.000.000 TL olan bir araç için aşağıdaki şekilde hesaplanır.

KDV’siz tutar bulunur: 1.000.000/1,18 = 847.458

%80 oranındaki ÖTV tutarı hesaplanır: 847.458/1,80 = 470.810

ÖTV’siz tutar üzerinden KDV hesaplanarak KDV’li tutar bulunur: 470.810 X 1,18 = 555.555

Engelli raporu ile satın alımlarda, 1.000.000 TL’lik bir araç için 444.444 TL engelli indirimi uygulanır.


Araçlarda KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Araçlarda KDV hesaplaması, KDV matrahı üzerinden yapılır. KDV matrahı ise aracın ÖTV’li fiyatıdır. Tüm araçlar için uygulanan KDV oranı %18’dir. %50’lik ÖTV dilimindeki bir aracın KDV hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır:

Vergisiz tutar: 200.000 TL

ÖTV tutarı: 200.000 x 0,50 = 100.000 TL

ÖTV’li KDV Matrahı: 200.000 + 100.000 = 300.000 TL

KDV tutarı: 300.000 x 0.18 = 54.000 TL

KDV dahil tutar: 300.000 + 54.000 TL = 354.000 TL


Araç ÖTV’si KDV Üstüne Nasıl Uygulanır?

Araçlarda ÖTV, KDV matrahı içinde sayılır, yani ÖTV tutarının da KDV’si bulunur. Araç ÖTV’si üzerindeki KDV, %130’luk ÖTV dilimindeki bir araç için şu şekilde hesaplanır:

Vergisiz tutar: 1.000.0000 TL

ÖTV: 1.000.000 x 1,30 = 1.300.000 TL

Araç ÖTV’si üzerindeki KDV= 1.300.000 x 0,18 = 234.000 TL


Otomobil ÖTV ve KDV Hesaplama

Binek araç (Otomobil) için ÖTV ve KDV hesaplaması aracın ÖTV dilimine göre değişiklik göstermektedir. Tüm araçlar için hesaplama aynıdır yalnızca ÖTV oranı değişir. Vergisiz tutar üzerinden öncelikle ÖTV hesaplanır, ÖTV’li tutar ise KDV matrahıdır ve ÖTV’li tutar üzerinden tüm binek araçlarda %18’lik KDV uygulanır. Genel hesaplama formülü şu şekildedir:

Vergisiz Tutar x ÖTV Oranı = ÖTV Tutarı

Vergisiz Tutar + ÖTV Tutarı = KDV Matrahı

KDV Matrahı x 0,18 = KDV Tutarı

KDV Matrahı + KDV Tutarı = Anahtar Teslim Tutarı


Minibüs ÖTV ve KDV Hesaplama

Minibüslerde ÖTV oranı %9, otobüslerde ise %1 olarak uygulanır. Minibüsler için ÖTV ve KDV hesaplaması, 100 bin TL tutarındaki bir minibüs için aşağıdaki şekildedir:

100.000 x 0,09 = 9.000 TL (ÖTV)

100.000 + 9.000 = 109.000 TL (ÖTV’li tutar – KDV matrahı)

109.000 x 0,18 = 19,620 TL (KDV tutarı)

109.000 + 19.620 = 128.620 TL (KDV dahil tutar)


Otobüs ÖTV ve KDV Hesaplama

100 bin TL’lik bir otobüs için örnek ÖTV ve KDV hesaplaması şu şekildedir:

100.000 x 0.01 = 1.000 TL (ÖTV)

100.000 + 1.000 = 101.000 TL (ÖTV’li tutar – KDV matrahı)

101.000 x 0,18 = 18.100 TL (KDV tutarı)

101.000 + 18.100 = 119.100 TL (KDV dahil tutar)


Hibrit Araçlarda ÖTV ve KDV Hesaplama

Hibrit (elektrikli motoru da olan) araçlarda için ÖTV ve KDV hesaplaması aracın girdiği ÖTV dilimine göre değişiklik gösterir. Tüm hibrit araçlar için hesaplama aynıdır yalnızca ÖTV oranı değişir. Vergisiz tutar üzerinden öncelikle ÖTV hesaplanır, ÖTV’li tutar ise KDV matrahıdır ve ÖTV’li tutar üzerinden tüm binek araçlarda %18’lik KDV uygulanır. Genel hesaplama formülü şu şekildedir:

Vergisiz tutar x ÖTV oranı = ÖTV tutarı

Vergisiz tutar + ÖTV tutarı = KDV matrahı

KDV matrahı x 0,18 = KDV tutarı

KDV matrahı + KDV tutarı = Anahtar teslim tutarı


Elektrikli Araçlarda ÖTV ve KDV Hesaplama

Elektrikli araçlarda için ÖTV ve KDV hesaplaması aracın girdiği ÖTV dilimine göre değişiklik gösterir. Tüm elektrikli araçlar için hesaplama aynıdır yalnızca ÖTV oranı değişir. Vergisiz tutar üzerinden öncelikle ÖTV hesaplanır, ÖTV’li tutar ise KDV matrahıdır ve ÖTV’li tutar üzerinden tüm binek araçlarda %18’lik KDV uygulanır. Genel hesaplama formülü şu şekildedir:

Vergisiz Tutar x ÖTV Oranı = ÖTV Tutarı

Vergisiz Tutar + ÖTV Tutarı = KDV Matrahı

KDV Matrahı x 0,18 = KDV Tutarı

KDV Matrahı + KDV Tutarı = Anahtar Teslim Tutarı


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.      

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.