Search
Close this search box.

Günlük Rapor Hakkında Yazı – Ticaret Bakanlığı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-010.05-
Konu : Günlük Rapor

09.11.2020/58871337
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği 10.09.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi “Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük rapor, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulur…” hükmünün ise Tebliğin yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

Bu itibarla, 10.11.2020 tarihi itibariyle “Günlük Rapor” YGM Sistemi üzerinde uygulamaya alınacak olup günlük rapora ilişkin işlemlerin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Hüseyin YAREN.
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top