Search
Close this search box.

Güvenli Depolama Alanları ve Park Alanları-YGM Hizmet Talebi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-82858591-161.99-
Konu : Güvenli Depolama Alanları ve Güvenli Park
Alanlarında YGM Tarafından Hizmet Sağlanması
Talebi

21.04.2022 / 73948416
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DERNEĞİ

İlgi : 29.03.2022 tarihli ve 2022/1746-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi firmalar tarafından faaliyete sokulan Güvenli Depolama Alanı ve Güvenli Park Alanındaki iş ve işlemlerin aksatılmadan ve mevzuata uygun olarak sürdürülebilmesi amacıyla Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM)’nden danışmanlık hizmeti talep edildiğinden bahisle stok kayıtlarının takibi, giriş ve çıkış kayıtlarının kontrolü ile tespitlerinin yapılarak raporlanmasının Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği hükümleri çerçevesinde “Danışmanlık Hizmetleri” kapsamında ya da oluşturulacak yeni bir tespit kodu çerçevesinde gerçekleştirilmesine izin verilmesi talep edilmektedir.

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de yer verilen “Danışmanlık Ücretleri” tarifesi, büroda ya da çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma ya da yazılı görüş bildirme gibi hizmetleri kapsamakta olup stok kayıtlarının takibi, eşya giriş ve çıkış kayıtlarının kontrolü ile tespiti sonrasında rapora bağlanarak belgelendirilmesinin, danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 107 nci ve 108 inci maddelerinde izinli alıcı yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarında; 131 inci ve 132 nci maddelerinde ise ithalatta yerinde gümrükleme yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarında eşya kontrollerinin yapılması ve giriş çıkış kayıtlarının oluşturulması ile ilgili hususlar düzenlenmektedir.

Aynı Yönetmeliğin 6 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, izinli alıcı yetkisi veya ithalalatta yerinde gümrükleme iznine haiz olup olmadığı farketmeksizin tüm yetkilendirilmiş yükümlü yetkisi sahibi firmalardan eşyaya ilişkin kayıtları, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmaları ve eşyanın tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmaları beklenmektedir.

Bu itibarla, güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarına eşya giriş çıkışlarında gerçekleştirilmesi beklenen kontrol ve kayıt işlemlerinin asli olarak yetki sahibinin sorumluluğunda olduğu, giriş çıkış kayıtlarının sonradan kontrol edilmesi ve tespitlerin rapora bağlanması işlemlerinin de firmanın kendi personeli tarafından gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu ve bu işlemlerin halihazırda yetkilendirilmiş yükümlü sahibi bir firmanın danışmanlık hizmeti almasını gerektirecek hususlar olmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

Hüseyin YAREN
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top