T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-140.01.99-
Konu :
Ham Elmas İhracatı

19.10.2022/79230547
DAĞITIM YERLERİNE

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan 17.10.2022 tarihli ve E-12327942-254.08-1583994 sayılı yazı ekte gönderilmekte olup yazıda özetle; ham elmas ihracatının Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar ve mezkur Karar’a ilişkin Tebliğ’in ham elmas ihracatına ilişkin hükümleri çerçevesinde, katılımcı ülkelere ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde tescil edilerek gerçekleştirilmesine yönelik olarak Gümrük İdarelerinin bilgilendirilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerini ve ham elmas ihracatında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın anılan yazısı çerçevesinde azami özen ve dikkatin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek : Yazı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinalin Nüshasını Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.