Search
Close this search box.

İdari İzin Hakkında – 15.05.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: 73599646-133.01
Konu: İdari İzin

15.05.2020/54395896
DAĞITIM YERLERİNE

Personel Genel Müdürlüğünden alınan 13.05.2020 tarihli ve 54374628 sayılı yazıları eki Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü kamu ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların idari izinli sayılmalarına ilişkin 12.05.2020 tarihli ve 16850 sayılı yazıları ilişikte gönderilmiştir.

Bu itibarla, 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü (bir gün) idari izin süresince, hizmetin yürütülmesini sağlayacak seviyede personelin görevlendirilmesi ve öngörülen sürede (08:00/17:00) işlemlerin mesai tahsilatı yapılmaksızın yürütülmesi,

Bununla birlikte, idari izin süresince Bölge Müdürlüğümüzde görevlendirilecek personele ilişkin bilgiler ekli listede belirtilmiş olup, gümrük işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi bakımından gerekli tüm tedbirlerin titizlikle alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Yalçın ÖZDEN
Bölge Müdürü

 

EK: Yazı ve liste.(2 sayfa)
Dağıtım:
Tüm Şube Müdürlükleri
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri
Tüm Bağlantı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri
Tüm Tasfiye İşletme Müdürlükleri
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği


T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

12.05.2020

Sayı: 66836956-045.02-E.16850
Konu: İdari İzin

DAĞITIM YERLERİNE

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Metin KIRATLI
İdari İşler Başkanı

Dağıtım/Gereği:
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
(Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurumlarına Bakanlıklarca)
(Valiliklere, İç İşleri Bakanlığınca, Belediyelere Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarca)
(Yükseköğretim Kuruluşlarına YÖK Başkanlığınca)

Bilgi:
TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına
Yargıtay Başkanlığına
Danıştay Başkanlığına
Sayıştay Başkanlığına
Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Başkanlığına

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı İçin Link’i Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top