Search
Close this search box.

İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-52707093-105.02.01-
Konu : İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi Hk

25.04.2022 / 74066895
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 02.08.2013 tarih ve 2013/31 sayılı “İhracatta Beyan” konulu Genelgenin 3 üncü maddesinde “Gümrük beyannamesi üzerinde münhasıran ihraç eşyasının imalatçısına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi için oluşturulan bir alan bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ihracatçı firmaların isteğine bağlı olarak beyannamenin 44 no.lu alanına imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, dahilde işleme rejimi kapsamı dışında kalan ihracatlara ilişkin gümrük beyannamelerinin 44 no.lu alanına imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmiş olması halinde beyannamenin onay ve kontrolüne ilişkin işlemlere devam edilecek, imalatçı firma bilgisinin düzeltilmesi ya da değiştirilmesine yönelik taleplerin karşılanmayacağı hususunda beyan sahiplerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan ihracat beyannamelerinin kalem ekranında yer alan “imalatçı vergi kimlik numarası” alanına yükümlülerce beyannamenin 44 no.lu alanında beyan edilen imalatçı firmanın vergi kimlik numarası yerine sehven kendi vergi numaralarını girdikleri, söz konusu hatanın düzeltilmesi taleplerinin ise 2013/31 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesine istinaden gümrük müdürlüklerince reddedildiği anlaşılmaktadır.

Bahse konu Genelgede de belirtildiği üzere, imalatçı firma bilgisinin beyannamenin 44 no.lu alanına kaydedilmiş olması halinde söz konusu bilginin düzeltilmesi ya da değiştirilmesi taleplerinin karşılanmaması gerekmekte olup ihracat beyannamelerinin kalem ekranında yer alan “imalatçı vergi kimlik numarası” alanında ise herhangi bir bilginin bulunmadığı durumlarda bilgi girişine ya da hatalı bilgi bulunması halinde düzeltme yapılmasına ilişkin taleplerin mevzuat dahilinde karşılanması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top