Search
Close this search box.

İhracat Genelgesi (29. Değişiklik)

Kaydet
Please login

İDARE MERKEZİ                                                                                     21 Nisan 2022
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

E-TCMB.47154656-129.04-878

Konu: İhracat Genelgesi (29. Değişiklik)

KEP

Sayın Genel Müdür
merkezbankasi@hs02.kep.tr

İlgi : 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı uyarınca, ilgide kayıtlı İhracat Genelgesini “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “30.000 ABD dolan” ibareleri” 15.000 ABD doları” olarak değiştirilmiş olup değişikliğin yürürlülük tarihi 25.04.2022 olarak belirlenmiştir. Buna göre güncellenen ihracat Genelgesi ve karşılaştırma cetveli ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi

FAZİLETÇAVUŞOĞLU          BURHAN MERT ANGILI
GENEL MÜDÜR                YARDIMCISI MÜDÜR 

Ek: 1) İhracat Genelgesi
2) Karşılaştırma Cetveli

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top