Search
Close this search box.

İmalatçı Bildirim Formu Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 72772861-106.03
Konu : İmalatçı Bildirim Formu Hk.

10.08.2020/56438842
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alman 04.08.2020 tarihli ve 0056227270 sayılı yazılarının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda, anılan Yönetmeliğin 10/22 nci maddesi uyarınca, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların sertifika başvurularında, bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını gerçekleştirecekleri tüm firmalara ait tesislerin on altıncı fıkra uyarınca EK-1/A’da yer alan başvuru formu ile EK-2‘de yer alan soru formunda belirtilmesi ve EK-25‘te yer alan imalatçı bildirim formu aracılığıyla Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi; sertifika başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren sadece bu fıkra kapsamında bildirilmiş olan firmaların ihracatının gerçekleştirilmesi gerektiği ve anılan mevzuat hükmü çerçevesinde Bölge Müdürlüğünde dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde sertifika başvurusu halihazırda devam eden ve yeni sertifika başvurusunda bulunan firmalardan söz konusu imalatçı bildirim formunun (EK-25) ibrazının istenmesi hususu bildirilmiştir.

Bu itibarla, anılan Yönetmelik uyarınca Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusunda bulunacak firmalara yol gösterici olması açısından gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesini teminen iş bu yazımızın Müdürlüğünüz/Derneğiniz ilan panosuna asılarak firmalara gerekli duyurunun yapılması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Emrah ASLAN
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdürü Yrd.V.

EK:-1 Adet Yazı Örneği

DAĞITIM:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.03
Konu :İmalatçı Bildirim Formu Hk.

29.07.2020/56227270
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda, anılan Yönetmeliğin 10/22 nci maddesi uyarınca, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların sertifika başvurularında, bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını gerçekleştirecekleri tüm firmalara ait tesislerin on altıncı fıkra uyarınca EK-l/A’da yer alan başvuru formu ile EK-2’de yer alan soru formunda belirtilmesi ve EK-25’te yer alan imalatçı bildirim formu aracılığıyla Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi; sertifika başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren sadece bu fıkra kapsamında bildirilmiş olan firmaların ihracatının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükmü çerçevesinde Bölge Müdürlüğünde dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde sertifika başvurusu halihazırda devam eden ve yeni sertifika başvurusunda bulunan firmalardan söz konusu imalatçı bildirim formunun (EK-25) ibrazının istenmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top