Search
Close this search box.

Barkodlu Numune Poşetlerinin Kullanımı ve Dağıtımı Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 63721428-109
Konu : Barkodlu Numune Poşetlerinin
Kullanımı ve Dağıtımı Hk

30.07.2020 / 56291702
DAĞITIM YERLERİNE

Bağlantımız İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünden alınan 29.07.2020 tarihli 56259329 sayılı yazı ve eki Barkodlu Numune Poşetleri Kullanım Kılavuzu ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu yazıda özetle;

“Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 50429834 sayı ve 18.12.2019 tarihli yazılarında; 2012/32 sayılı Genelge eki Numune Alma Kılavuzunda yer alan numune alma işlemine yönelik ihtiyaçların alımı ve dağıtımı ile ilgili tüm işlemlerin tek elden yapılması için Laboratuvar Müdürlüklerinin yetkilendirildiği,

Gümrük Müdürlüklerinin talepleri çerçevesinde 07.04.2020 tarih ve 2020/132110 İKN’li Polimer Torba, Polimer Numune Kabı ve Cam Numune Kabı İhalesinin gerçekleştirildiği ve ihale yüklenicisi firmalar tarafından numune kapları/poşetlerinin dağıtım işlemlerine başlanacağının bilgisinin alındığı,

Dağıtımı yapılacak yeni numune poşetlerinin barkod sistemine uygun özellikte olduğu ve numunelerin türüne (sıvı, toz veya granül) göre cam veya polimer numune kaplarına alınıp, yeni barkodlu numune poşetlerine konularak ilgili Laboratuvara gönderileceği,

Üç farklı ebattaki numune poşetlerine sığmayacak boyuttaki numuneler hariç olmak üzere Gümrük Yönetmeliği Madde 199/ç bendinde belirtildiği üzere ayrıca mavi güvenlik mührü kullanılmaya gerek duyulmayacağı, barkod numarasının aynı zamanda mühür no olarak ayırt edici olacağı,

Üretilen üç farklı ebattaki numune poşetlerine sığmayacak boyuttaki numuneler için ise mavi mühür bandının kullanılmasına devam edileceği,”  ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, yeni barkodlu numune poşetlerinin kullanım şeklini ayrıntılı bir şekilde tarif eden Kullanım Kılavuzu ve uygulama videosuna; Bakanlığımız Eğitim Portalı https://eys.ticaret.gov.tr internet adresinden, sisteme giriş yapılarak Katalog Eğitimleri sekmesi Gümrük ve Dış Ticaret Eğitimleri bölümünden ulaşılabilecektir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Yalçın ÖZDEN
Bölge Müdürü

EK: Üstyazı ve Kılavuz örn.

DAĞITIM:
Gereği:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Tüm Şube Müdürlüklerine
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine
Tüm Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine
Tüm Laboratuvar Müdürlüklerine

Bilgi:
Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Personel Genel Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top