Search
Close this search box.

TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Ab Gümrük Mevzuatına Uyum,Mali İşbirliği ve Birlik Programları Dairesi

Sayı : 117910-163.02.02
Konu : Dilekçeniz Hk

28.07.2022/76762904
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

İlgi: 07.07.2022 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 07.07.2022 tarihli dilekçenizde özetle; Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında belirlenen indirimli vergi oranları ile (Örnek GTİP 0307.43.38.00.00), İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşmasında belirlenen indirimli vergi oranlarının (Mezkur GTİP tekrar alıntılanmıştır) aralarında farklar olduğu belirtilmiş, Malezya’nın aynı zamanda TPS-OIC Anlaşmasına da taraf olması sebebiyle; Malezya’dan gerçekleştirilecek ithalatlarda hangi Anlaşmanın ve vergi oranlarının seçileceği hususunda tereddüt yaşandığı ifade edilmiştir.

Malumları olduğu üzere, ikili/çok taraflı bir tercihli ticaret düzenlemesi çerçevesinde belirlenen tercihli rejimden yararlanılma koşulları şunlardır:

-Eşyanın o anlaşma kapsamında olması,

-Eşyanın o anlaşma kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde menşeli olması,

-Eşyanın menşeli olduğunu gösteren o anlaşma çerçevesinde belirlenmiş geçerli bir menşe ispat belgesine sahip olması,

-Eşyanın anlaşma yapılan ülkeden doğrudan nakledilmiş olması (Doğrudan Nakliyat Kuralı).

Bu bilgiler ışığında; her iki Anlaşma da uygulamada kullanılmaya devam edecek olup, Malezya’dan yapılacak ithalatlarda her iki Anlaşmadan hangisinin vergi oranı ticaret erbabımızın lehine olacaksa, o Anlaşmanın tercihli tarifesinden yararlanılması gerektiği ve o Anlaşma çerçevesinde belirlenmiş ilgili Menşe İspat Belgesinin ibraz edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Atakan ÖZDEMİR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top