T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Ab Gümrük Mevzuatına Uyum,Mali İşbirliği ve Birlik Programları Dairesi

Sayı : 117910-163.02.02
Konu : Dilekçeniz Hk

28.07.2022/76762904
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

İlgi: 07.07.2022 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 07.07.2022 tarihli dilekçenizde özetle; Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında belirlenen indirimli vergi oranları ile (Örnek GTİP 0307.43.38.00.00), İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşmasında belirlenen indirimli vergi oranlarının (Mezkur GTİP tekrar alıntılanmıştır) aralarında farklar olduğu belirtilmiş, Malezya’nın aynı zamanda TPS-OIC Anlaşmasına da taraf olması sebebiyle; Malezya’dan gerçekleştirilecek ithalatlarda hangi Anlaşmanın ve vergi oranlarının seçileceği hususunda tereddüt yaşandığı ifade edilmiştir.

Malumları olduğu üzere, ikili/çok taraflı bir tercihli ticaret düzenlemesi çerçevesinde belirlenen tercihli rejimden yararlanılma koşulları şunlardır:

-Eşyanın o anlaşma kapsamında olması,

-Eşyanın o anlaşma kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde menşeli olması,

-Eşyanın menşeli olduğunu gösteren o anlaşma çerçevesinde belirlenmiş geçerli bir menşe ispat belgesine sahip olması,

-Eşyanın anlaşma yapılan ülkeden doğrudan nakledilmiş olması (Doğrudan Nakliyat Kuralı).

Bu bilgiler ışığında; her iki Anlaşma da uygulamada kullanılmaya devam edecek olup, Malezya’dan yapılacak ithalatlarda her iki Anlaşmadan hangisinin vergi oranı ticaret erbabımızın lehine olacaksa, o Anlaşmanın tercihli tarifesinden yararlanılması gerektiği ve o Anlaşma çerçevesinde belirlenmiş ilgili Menşe İspat Belgesinin ibraz edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Atakan ÖZDEMİR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.