İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “İhracat Beyannamelerinin Kapatılması” Konulu yazısı

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “İhracat Beyannamelerinin Kapatılması” Konulu yazısı

İHRACAT BEYANNAMELERININ KAPATILMASI

Sayı : E-63721428-170.01.01-00061858677
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hk

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 26.02.2021 tarihli 61857776 sayılı yazılarında;

“Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 28 Şubat 2021 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi…” ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Makamlarından alınan talimatların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini teminen Müdürlüğünüzce gerekli görülen sair tedbirlerin alınmasını ivedilikle rica ederim.

Özgür DANACI

Bölge Müdürü a.

Bölge Müdürü Yrd. V.

Bilgi:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul İhr. Birlik. Genel Sekreterliklerine

Dağıtım:

Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı : E-73421605-142-00061857776
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 28 Şubat 2021 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print
error: İçerik korunmaktadır !!