30.12.2020 Tarihli 31350 (Mükerer) Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3345

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız