Search
Close this search box.

İthalat 2 No’lu Katma Değer Vergi Beyannamesi

Kaydet
Kapat

T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

2 No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine, Vergi Bildirimi – Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim İşlem Türü seçmeli alanına “106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler” eklenmiştir.

Ayrıca Ekler bölümünde, İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin “Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine İlişkin Bilgiler” tablosu oluşturulmuştur.

Söz konusu değişiklikler için beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top