Search
Close this search box.

İthalat Denetim Rehberi 2020/9 Sayılı Tebliğ Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-553.02
Konu : İthalat Denetim Rehberi

08.07.2020/55603426
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği, 27/12/2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahse konu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ne şekilde denetleneceğine dair usul ve esaslar bir denetim rehberi ile düzenlenmiş olup, söz konusu rehber yazımız ekinde bulunmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu rehberde ithalat denetimi esnasında ortaya çıkan ve süregelen bazı sorunlar ele alınmış ve bu sorunlara çözümler getirilmeye çalışılmıştır.

Bu kapsamda, bilhassa ülkemizdeki üretim tesislerinde kullanılacak olan demonte halde ithal edilmek istenen ve tek bir seferde ithalat denetimi gerçekleştirilemeyen ürünler için rehberde yeni bir madde yazılmış olup bu madde;

“9.23 Tek Sevkiyatla İthal Edilemeyen ve Uygunluk Değerlendirmesi Ancak Kurulum Sonrası Yapılabilen Ürünlerin Denetimi

Bu kapsamdaki ürünler için 2 farklı seçenek bulunmaktadır.

1) Tek sevkiyatla ithal edilemeyen ürünlerin denetim işlemlerinin ancak kurulum sonrası yapılabileceği hususunda TSE’de yeterli kanı oluşması durumunda, konu TSE teknik görüşü ile birlikte Bakanlığa iletilecektir. Ayrıca firmaya konu hakkında bilgi verilecektir.

2) Bu kapsamdaki ürünlere ait teknik dosya ve parça listesinin ürünler Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden önce Bakanlığa sunulması, sunulan belgelerin TSE’ ye incelenmek üzere iletilmesi ve ürünlere ait teknik dosyanın ilgili teknik mevzuata uygun olması halinde inceleme sonucunun Bakanlığa bildirilmesi durumunda demonte haldeki ürün parçalarının ithal edilmesi mümkün olabilecektir.

Bu süreç sonucunda uygun bulunan nihai ürünlerin, demonte parçalar halinde ithal edilmesi ve bu parçaların denetime düşmesi durumunda, anılan başvuru muhteviyatı ürünlerin ilk başta sunulan parça listesinde yer alıp almadığı kontrol edilecek ve yer aldığının anlaşılmasının ardından ise denetim “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır” hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, ithalatçılar tarafından Bakanlığımıza iletilen bazı başvurularda, ithal konusu ürünlerin fiili denetimleri esnasında firmaları temsil eden kişilerin ürün üzerindeki işaretlemelere tam olarak vakıf olmamaları, ilgili teknik mevzuatın öngördüğü işaretlemeler ürün üzerinde olsa bile nerede olduklarının bilinmemesi sebebiyle ilgili denetmenin firma temsilcisi tarafında doğru yönlendirmediği ve sonuç itibariyle denetimin bu yanlışlıklar nedeniyle ret ile sonuçlandırıldığı ifade edilmiştir. Bu meyanda, konu ile ilgili rehberin 9.21 inci maddesi yeniden tanzim edilmiştir.

Öte yandan, enerji verimliliği rehberlerine ilişkin çalışma devam etmekte olup, enerji verimliliği denetimlerine 2019/9 sayılı ÜGD Tebliği ithalat denetim rehberine istinaden devam edilecektir. 2019/9 ve 2020/9 sayılı rehberlere Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’nin (i) ekranından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu rehber ile yukarıda belirtilen hususların üyelerinize iletilmesi konusunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşaviri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Ek: Rehber (59 sayfa)

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top