Search
Close this search box.

İthalat Denetimleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Sayı : 42569461-180.01.00.00-E.175773
Konu : İthalat Denetimleri

16.06.2020/42569461
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 12.05.2020 tarihli ve 146557 kayıt numaralı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemisinin de etkilerine değinilerek, Enstitümüzce Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında yürütülmekte olan denetim faaliyetlerine konu ücret ve faturalandırma süreçlerine ilişkin bildirim ve talepleriniz sunulmaktadır.

Malumunuz olduğu üzere, Bakanlık Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan ve sistemsel risk analizleri çerçevesinde Enstitümüz fiili denetimine yönlendirilen başvurularda, teknik mevzuat doğrultusunda Bakanlık rehber ve kuralları çerçevesinde denetim işlemleri icra edilmektedir. Bu işlemlerin ve süreçlerin nihai sonucu, denetimler sonunda ortaya çıkan kararlar (kabul, red, kapsam dışı vb.) ile ortaya konmaktadır.

Bahse konu denetimlerde icra edilen muayene, deney, tespit, analiz, inceleme ve bunun gibi tüm işlemler, başvuru sürecinin nihai sonuca ermesindeki birer ara işlem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu işlemlere mevzuat dâhilinde itiraz edilmesi, bu işlemler sonucunda ortaya çıkabilecek ücretlere itiraz edilmesi, işlemlerin tekrar edilmesi, başvuru sahiplerinin talepleri üzerine ek ücretler oluşması ve benzeri birçok durum ortaya çıkabilmekte olup; başvurular nezdinde bu yönde yapılacak değerlendirmelere ve hesaplamalara göre hizmetlere ilişkin ücretler değişkenlik gösterebilmektedir.

Buna göre, verilen hizmete dair hizmet ücreti, hizmet ifasının bitiminde net olarak ortaya çıkmakta ve başvurunun sonuçlandırılmasını müteakip faturalandırma yapılmaktadır.

Diğer taraftan, Enstitümüzce gerçekleştirilen ithalat denetim faaliyetleri, pandemi sürecinde de personelimizin gerek yerinde, gerekse zaruri durumlarda uzaktan yaptıkları çalışmalarla yürütülmüş; bu anlamda, ithalat işlemlerinin aksamamasını ve herhangi bir mağduriyet oluşmamasını teminen gerekli tedbirler alınarak özverili bir çalışma ile denetim süreçlerinde gecikmeye mahal verilmemiştir.

Bilginize sunarım.

e-imzalı

Cengiz GÖREN
Muayene Gözetim Merkezi Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top