İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 1473

22.08.2019 tarih ve 30866 sayılı Resmi Gazete

Karar Sayısı: 1473

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
21 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
MADDE 1– 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listedeki 12 nci fasla ait (8) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) Gümrük vergisi 31/1/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %27 (Bosna-Hersek için %0; Singapur için 31/12/2019 tarihine kadar %16,8, 1/1/2020 tarihinden 31/1/2020 tarihine kadar ise %13,5) olarak uygulanır.”
MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

image_pdfimage_print