24.05.2019 Tarihli 30783 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından;

İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA
DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

          MADDE 130/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

          MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2019/18
Sonraki İçerikGümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 24.05.2019