Search
Close this search box.

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergileri Tebliğ 2017/4 Ek

Kaydet
Kapat

24.05.2019 Tarihli 30783 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından;

İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA
DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

          MADDE 130/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

          MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top