İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2006/1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

05.10.2019 Tarihli 30909 Sayılı Resmi Gazete
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton*)

  0703.20 Sarımsaklar2.000
  0712.90.90.00.11 Sarımsak3.000

*Ton: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

image_pdfimage_print