02.06.2020 Tarihli 31143 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve ek-2’deki listede gösterilen kayıt merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

0302.13.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus)
0302.14.00.00.00 Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0302.41.00.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii)
0302.42.00.00.00 Hamsi Balıkları (Engraulis spp.)
0302.43 Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0302.44.00.00.00 Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)
0302.46.00.00.00 Cobia (Rachycentron canadum)
0302.49.90.00.00 Diğerleri
0302.53.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens)
0302.59.90.00.00 Diğerleri
0302.82.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0302.84.90.00.00 Diğerleri
0302.85.90.00.00 Diğerleri
0302.89.90.00.00 Diğerleri
0303.11.00.00.00 Sockeye somonu (Red salmon) (Oncorhynchus nerka)
0303.12.00.00.00 Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus )
0303.13.00.00.00 Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0303.23.00.00.00 Tilapya (Oreochromis spp.)
0303.24.00.00.00 Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0303.25.00.00.00 Sazan Balığı (Cyprinus spp. Carassius spp. Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp. Cirhunusspp. Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp, Osteoehilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megaloprama spp.)
0303.29.00.00.00 Diğerleri
0303.51.00.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii)
0303.53 Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0303.54 Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)
0303.59.10.00.00 Hamsi Balıkları (Engraulis spp.)
0303.65.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens)
0303.89.10.00.00 Tatlısu süs balıkları
0303.89.40.00.00 Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar
0304.41.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.44.30.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens)
0304.62.00.00.00 Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) [Yalnızca Pangasuslara ait olanlar (Pangasius spp)]
0304.73.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens)
0304.75.00.00.00 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)
0304.81.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.86.00.00.00 Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304.89.41.00.00 Avustralya uskumrusu – Scomber Australasicus
0304.89.49.00.00 Diğerleri
0304.93.10.00.00 Surimi
0304.94.10.00.00 Surimi
0304.95.10.00.00 Surimi
0304.99.10.00.00 Surimi
0304.99.23.00.00 Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası -Clupea pallasaii) na ait olanlar
0306.16 Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306.17.91.00.00 Soğuk su karidesleri (Pandalus spp, Crangon erangon)
0306.17.92.00.00 Penaeus familyasından karidesler
0306.17.93.00.00 Pandaliade familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç)
0306.17.94.00.00 Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar )
0306.17.99.00.00 Diğerleri
0306.35 Soğuk su karidesleri
0306.36 Diğer karidesler
0306.95 Karidesler
0307.42 Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.43.21.00.00 Sepiola rondoleti cinsi
0307.43.25.00.00 Diğerleri
0307.43.29.00.00 Sepia officinalis, Rosia macrosoma
0307.43.31.00.00 Loligo vulgaris
0307.43.33.00.00 Loligo penlei
0307.43.35.00.00 Loligo gahi
0307.43.38.00.00 Diğerleri
0307.43.91.00.00 Avrupa kalamarı-Ommmastrephes spp. (Ommmastrephes sagittatus, Nototodarus spp. Sepioteuhis spp. Hariç)
0307.43.92.00.00 Akdeniz kalamarları (Illex spp.)
0307.43.95.00.00 Mızraklı kalamarlar (Europen flying squid (Taderodes sagittatus) (Ommaastrephes sagittatus)
0307.43.99.00.00 Diğerleri
0307.49 Diğerleri
0307.51.00.00.00 Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.52 Dondurulmuş
0307.59 Diğerleri
1604.11.00.00.00 Som balıkları
1604.12 Ringa balıkları,
1604.13 Sardalya, sardinbella ve palatika veya çaça balıkları
1604.14 Ton balıkları, orkinoslar ve torikler (Sarda spp.)
1604.15 Uskumru balıkları
1604.16.00.00.00 Hamsiler
1604.17.00.00.00 Yılan balıkları
1604.19 Diğerleri
1604.20 Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar
1604.31.00.00.00 Havyar
1604.32.00.00.00 Havyar yerine kullanılan ürünler
1605.10.00.00.00 Yengeçler
1605.21 Hava almayan kaplarda olanlar
1605.29.00.00.00 Diğerleri
1605.30 İstakozlar
1605.40 Diğer kabuklu hayvanlar
1605.51.00.00.00 İstiridyeler
1605.52.00.00.00 Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil)
1605.53 Midyeler
1605.54.00.00.00 Mürekkep balığı ve kalamar
1605.55.00.00.00 Ahtapot
1605.56.00.00.00 Arcidae, Areticidae, Cardiidae, Donueidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Tridaenidae and Veneridae, familyasına ait yumuşakçalar)
1605.57.00.00.00 Deniz kulağı
1605.58.00.00.00 Salyangoz  (deniz salyangozu hariç)
1605.59.00.00.00 Diğerleri
1605.61.00.00.00 Deniz hıyarları
1605.62.00.00.00 Deniz kestanesi
1605.63.00.00.00 Denizanası
1605.69.00.00.00 Diğerleri

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2013

28667

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/2/2017

29972

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.