İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019/1

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019/1

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : 13300840-503.03
Konu : İthalatta Gözetim Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi: 16.06.2020 tarihli ve 2245 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle; yazınız konusu gümrük tarife istatistik pozisyonunda bulunan ve İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/1) ekinde yer alan eşyaya ilişkin 2019/1 sayılı Tebliğ kapsamındaki kayda alma uygulamasının gözden geçirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 2019/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan eşyanın ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetime tabi tutulmaktadır. Bu çerçevede, yazınıza konu 6307.90.98.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürün kayda alma uygulaması kapsamında yer aldığından söz konusu eşya ithalatında anılan Tebliğ çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
ASLI ÖZSÜR
Bakan a.
Daire Başkanı T.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print