08.03.2020 Tarihli 31062 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşyanın TanımıCIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
0904.21.10.00.00Tatlı biberler2.350
0904.21.90.00.11Kırmızı biber2.550
0904.22.00.00.11Kırmızı biber3.400
1202.30.00.00.00Tohumluk olanlar2.200
1202.41.00.00.00Kabuklu1.900**
1202.42.00.00.00Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)2.750***
2008.11Yer Fıstığı2.750″

*    Ton: Brüt Ağırlık
**   01.06.2020 tarihine kadar 1.500.-ABD Doları/Ton olarak uygulanacaktır.
*** 01.06.2020 tarihine kadar 2.000.-ABD Doları/Ton olarak uygulanacaktır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2005

25828

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/7/2010

27644

2-

28/07/2011

28008

3-

11/7/2012

28350

4-

26/4/2013

28629

5-

2/5/2013

28635

6-

31/3/2017

30024

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.