İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.03.2020 Tarihli 31062 Sayılı Resmi Gazete
MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  GTİP                                    Eşya Tanımı                                           CIF Kıymet (ABD Dolar/Ton)
0904.21.10.00.00       Tatlı Biberler                                                                                    2,350 *
0904.21.90.00.11        Kırmızı Biber                                                                                    2,550 *
0904.22.00.00.11       Kırmızı Biber                                                                                    3,400 *
1202.30.00.00.00      Tohumluk Olanlar                                                                           2,200 *
1202.41.00.00.00       Kabuklu                                                                                             1,900 **
1202.42.00.00.00      Kabuksuz (Kırılmış Olsun Olmasın)                                            2,750 *** 
2008.11                         Yer fıstığı                                                                                            2,750
*    Ton: Brüt Ağırlık
**   01.06.2020 tarihine kadar 1.500.-ABD Doları/Ton olarak uygulanacaktır.
*** 01.06.2020 tarihine kadar 2.000.-ABD Doları/Ton olarak uygulanacaktır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2005

25828

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/7/2010

27644

2-

28/07/2011

28008

3-

11/7/2012

28350

4-

26/4/2013

28629

5-

2/5/2013

28635

6-

31/3/2017

30024

 

image_pdfimage_print