İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.03.2020 Tarihli 31062 Sayılı Resmi Gazete

MADDE 1 – 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanların) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

        GTİP                       Eşya Tanımı            CIF Kıymet (ABD Dolar/Ton)
1206.00.91.00.11.         Çerezlik Olanlar                                 1,750
1206.00.99.00.11          Çerezlik Olanlar                                 1,750
 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
5/4/201730029
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
6/6/201830443

 

image_pdfimage_print