İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

09.01.2020 Tarihli 31003 Sayılı Resmi Gazete

MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in EK-I’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP’si eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2018

30642 (4. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2019

30864

 

image_pdfimage_print