Search
Close this search box.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2018/26

Kaydet
Kapat

15.08.2018 Tarihli 30510 Sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/26)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2019 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı Menşe Ülke Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi
6301.40 Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri Çin Halk Cumhuriyeti 23/1/2014
28891
2014/4 23/1/2019
6301.90 Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri
6001.10.00.00.11 Yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat
6001.92
5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler Çin Halk Cumhuriyeti 27/3/2014
28954
2014/9 27/3/2019
55.08, 55.09, 55.10,55.11  (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler Malezya

Pakistan

Tayland

Vietnam

8/4/2014
28966
2014/2 8/4/2019
9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları  Çin Halk Cumhuriyeti 26/4/2014
28983
2014/8 26/4/2019
9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları
9613.90.00.00.11 Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)
4411.13.90.00.11

4411.14.90.00.11

4411.92.90.00.11

4411.93.90.00.11

Laminat parke (Levha halinde olsun olmasın) Çin Halk Cumhuriyeti 3/5/2014
28989
2014/14 3/5/2019

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ulaştırılması gerekmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 Çankaya/ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top