Search
Close this search box.

Kapsam Dışı Yazısı Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21817801 -622.01 – 6077373
Konu : Kapsam Dışı Yazısı Hakkında                                                             01.07.2022

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Müeyyedzade, Kemeraltı Cd. Kalaycıoğlu Business Çenter No:35, 34425    BEYOĞLU / İSTANBUL

İlgi : İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeği’nin 12.05.2022 tarihli ve 2250 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı başvurunuz incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/5) 10. Maddesinde Muafiyetler ve Kapsara Dışında yapılacak işlemler düzenlenmektedir. Aynı maddenin

– 5. Fıkrasında “Bu maddede özel olarak düzenlenen haller dışında, bu Tebliğin eklerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibariyle yer almakla birlikte parantez içi ifadeler ile denetim kapsamı dışında bırakılan ürünlerin veya Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan mevzuat ya da diğer dış ticaret mevzuatı uyarınca bu Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayan ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ek-14’te yer alan Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir.

Kapsam Dışı Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.”

10. Madde 4. fıkrasının (b) alt fıkrası; “Ek-2’de yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10617541565699503532523 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir” hükmüne amirdir.

Ek-2’de yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak ürünler için doğrudan gümrük beyannamesine muafiyet kodu girilerek işlemlerin tamamlanması gerekmekte olup ilave olarak Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlığımıza ön bildirim yapılmamalı veya kapsam dışı yazısı başvurusunda bulunulmamak dır.

Bilgilerinize rica ederim.

Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top