Search
Close this search box.

Kimyasal Silahların Maddelerinin İhracına Teblliğ 2020/17

Kaydet
Kapat

18.09.2020 Tarihli 31248 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/15)

MADDE 1 – 4/8/2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’in Ek-1’inde yer alan listeye 2931.39.90.00.42 G.T.İ.P. numarasına ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CAS Numarası
2931.39.90.00.69 Diğerleri 2387495-99-8, 2387496-12-8, 2387496-00-4, 2387496-04-8, 2387496-14-0
2933.39.99.00.39 Diğerleri 77104-62-2,77104-00-8

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2017

30144

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top