Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)

18.09.2020 Tarihli 31248 Sayılı Resmi Gazete 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL
MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/7)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2020/15)

MADDE 1 – 4/8/2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’in Ek-1’inde yer alan listeye 2931.39.90.00.42 G.T.İ.P. numarasına ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

G.T.İ.P.Eşyanın TanımıCAS Numarası
2931.39.90.00.69Diğerleri2387495-99-8, 2387496-12-8, 2387496-00-4, 2387496-04-8, 2387496-14-0
2933.39.99.00.39Diğerleri77104-62-2,77104-00-8

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2017

30144

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print