Kovid-19- Mücbir Sebep / Ek Süre

Kovid-19- Mücbir Sebep / Ek Süre

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-132.10.02.01
Konu : Kovid-19- Mücbir Sebep/ Ek Süre

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 23.06.2020 tarihli ve 2315 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sorunlardan bahisle dahilde işleme izinlerinde ek süre taleplerinin karşılanması talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, 18 Mart 2020 tarihli ve 53330175 sayılı Bakanlık Makamından alınan Onay ile; bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ‘in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuş olup, bahse konu Onay 31/12/2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılacaktır.

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 19/3/2020 tarihli ve 53372219 sayılı yazımız ile konuya ilişkin bilgi verilmiş olup, yukarıdaki şartların sağlanmış olması kaydıyla halihazırda ek süre müracaatında bulunulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim

e-imzalıdır
Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print