Search
Close this search box.

Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı Hakkında 

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Tarih: 12.05.2020

Konu: Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı Hk.

18.07.1997 tarihli 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Tescile Yetkili Kuruluşlar, Tescil İçin Müracaat Etme ve Bildirme Mecburiyeti ile Süreleri konu başlıklı 29’uncu maddesinde “Özel ve tüzel kişilere ait iş makinesi türünden araçların tescilleri; Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca yapılır,” yine Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Satış ve Devirler konu başlıklı 36’ıncı maddesinde ise “İş makinelerinin satış ve devirleri ise araç üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterler tarafından yapılır. Satışa veya devir işlemine ilişkin belgenin bir sureti üç iş günü içerisinde tescilini yapan ilgili kuruluşa gönderilir,” hükmü yer
almaktadır.

Fakat uygulamada bunun bu şekilde olmadığı, kayıtsız iş makinelerinin var olduğu bilinmekte ve ticaret odalarına makine seri numaraları ile ilgili bilgi sorulduğunda ise ‘iş makine bilgi sisteminde (IMBS)… ilgili seri numaralı makineye ait kayıt olmadığı bilgisi yazılı olarak verilmekte olup, kayıtları tutmakla yükümlü odalarca herhangi bir işlem yapılmamakla birlikte, ikinci el iş makinelerinin ticari fatura ile el değiştirmekte olduğu bilgisi ve ayrıca IMBS de kayıtlı olmayan bir makineye haciz, rehin işlemi de yapılamayacağı, bilgisi şifayen de olsa ilgili ticaret odalarınca verilmektedir.

İhracatçı firma yurt içinden ticari fatura ile tedarik ettiği bir iş makinesini; ihraç etmek istediği zaman “IMBS de makinenin kayıtlı olmadığı bilgisi” yazılı olarak ilgili ticaret odasından alınmasına rağmen, gümrük idarelerince 21.01.2008 tarihli 01776 sayılı tasarruflu yazıya istinaden Ticaret ve Sanayi Odalarından ilişik kesme belgesi talep edilmektedir. Bu işlem yapılabilirliği olan bir işlemdir fakat kayıt mahkeme den alınacak sahiplik belgesi ile yapılacağı için minimum 4-5 ayı bulmakla beraber, maddi olarak ihracatçıya kayıp da verdirmektedir. Yirmi yıl boyunca firma envanterinde bulunan ve çalışan bir makinenin ihracat aşamasında kaydı sorgulanmakta ve sırf prosedür gereği hali hazırda kaydı bulunmayan bir makinenin yeniden kayıt işlemi yapılıp akabinde yapılan kaydının silinmesi söz konusu olmaktadır.

Ayrıca, söz konusu tasarruflu yazıları incelendiğinde 5086 sayılı Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkındaki Kanun’un 4’üncü ve Yabancılara İkinci El Taşıt Satışının Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 5’inci maddelerine atıfta bulunulduğu, söz konusu kanun ve tebliğ maddelerinin ise trafik tesciline tabi araçları kapsadığı da görülmektedir.

Ülkemizde bulunan kullanılmış iş makinelerine olan talebin arttığı da göz önünde bulundurularak, söz konusu iş makinelerinin ihracat işlemlerinde; 21.01.2008 tarihli 01776 sayılı tasarruflu yazıya istinaden Ticaret ve Sanayi Odalarından “ilişik kesme belgesi” talep etme uygulamasının kaldırılarak, Ticaret ve Sanayi Odalarından alınacak ‘iş makine bilgi sisteminde’ (IMBS)… İlgili seri numaralı makineye ait kayıt olmadığına dair yazı ile işlem yapılmasına izin verilmesi konusunda gereği hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Aslıhan ÇELEBİ / Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan KATTAŞ / Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar KESKİN / İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Taşkın DALAY / İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin SARIDAĞ / Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top